Zajęcia logopedyczne

Mowa stanowi ogromny wpływ na całokształt rozwoju człowieka, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w procesie zdobywania informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii i uczuć. Sposób komunikowania się wpływa na sukcesy edukacyjne, zawodowe oraz stosunki z innymi ludźmi, dlatego szczególną uwagę należy skierować na wszelkiego rodzaju pojawiające się zaburzenia komunikacji, mogące zakłócać prawidłowe funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie.

Terapia logopedyczna obejmuje działania profilaktyczne oraz terapeutyczne, zmierzające do zapobiegania, ograniczania czy też usuwania zakłóceń i zaburzeń procesu porozumiewania się.

Terapia ta ma na celu przede wszystkim:
  • usprawnienie motoryki narządów mowy,
  • korygowanie wad wymowy,
  • podnoszenie sprawności językowej poprzez rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  • wypracowanie alternatywnych, czy też wspomagających zachowań komunikacyjnych.
  • Dzięki holistycznemu podejściu, uwzględniającemu wszelkie potrzeby oraz możliwości dziecka jesteśmy w stanie skupić się na jego najistotniejszych potrzebach i odpowiednio dostosować działania terapeutyczne.
Zajęcia prowadzone są w przyjaznej, zabawowej formie, tak, aby wykonywane ćwiczenia stanowiły dla dzieci źródło przyjemności.