Trening umiejętności społecznych TUS

Umiejętności społeczne stanowią jedne z podstawowych kompetencji, od których zależy efektywne funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie.

Trening Umiejętności Społecznych pozwala na rozwijanie umiejętności:

 • rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,
 • panowania nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie,
 • przestrzegania zasad i norm społecznych,
 • prawidłowych wzorców komunikowania się,
 • nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
 • współpracy w grupie,
 • rozumienia siebie i innych ludzi,
 • poczucia własnej wartości,
 • pozytywnego rozwiązywania konfliktów,
 • wyrażania siebie i własnego zdania,
 • zachowań asertywnych,
 • radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi,
 • radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami,
 • radzenia sobie ze stresem.

Zadaniem Treningu umiejętności społecznych TUS jest nauczenie i/ lub rozwinięcie umiejętności interpersonalnych u danego dziecka. Kształtowanie tych umiejętności pozwala dzieciom na swobodne rozwijanie się, radzenie sobie w sytuacjach szkolnych i domowych, adekwatną ocenę siebie, nawiązywanie relacji z rówieśnikami i współpracę w grupie, większą aktywność i twórczą pracę na lekcjach.

Zajęcia odbywają się w cyklu kilkunastu spotkań i trwają 60min. Są prowadzone przez psychologa i pedagoga.
Cele i programy zajęć indywidualnych/grupowych Treningu umiejętności społecznych TUS są dostosowywane do potrzeb uczestnika/ów grupy.