Metoda Tomatisa

Profesor Alfred Tomatis był francuskim otolaryngologiem, który odkrył i następnie opracował metodę treningu słuchu, która umożliwia doskonalenie tzw. uwagi słuchowej. Profesor Tomatis opracował urządzenie nazywane „elektronicznym uchem”, które umożliwia mikrogimnastykę mięśni ucha. Dzięki temu procesowi nasza uwaga słuchowa ulega wydajnej poprawie. Ma to ogromne znaczenie dla wielu obszarów funkcjonowania naszego ciała, w szczególności dla prawidłowej równowagi, odpowiedniego samopoczucia, ale także dla wielu innych aspektów. Nasze słuch bowiem odgrywa znaczącą rolę w stymulacji mózgu za pomocą licznych połączeń nerwowych. Odpowiednio dobrany program treningu słuchowego może więc wpływać na wybrane aspekty naszego zdrowia.

Każda terapia Metodą Tomatisa poprzedzona jest wnikliwą analizą aktualnego stanu zdrowia osoby poddającej się terapii, zwaną diagnozą. Terapeuta przeprowadza test słuchu za pomocą specjalnie skalibrowanego do tej metody audiometru. Następnie na podstawie wyników badania oraz wywiadu terapeuta przygotowuje indywidualny program terapii uwzględniający wszystkie indywidualne cechy i potrzeby uczestnika terapii.

Prof. Tomatis opracował trening uwagi słuchowej jako cykl sesji słuchania specjalnie wyselekcjonowanej do tej Metody muzyki klasycznej. Muzyka ta jest przetwarzana wg wcześniej ułożonego, indywidualnego planu za pomocą urządzenia nazywanego „elektronicznym uchem”, zaprojektowanego przez prof. A. Tomatisa. Do odtwarzania muzyki używamy wyłącznie odtwarzaczy wysokiej jakości zgodnie z wszystkimi wymogami tej metody. Osoby uczestniczące w terapii korzystają również z najwyższej jakości słuchawek oraz stymulatorów kostnych. Nad każdym cyklem słuchania czuwa terapeuta, który dzięki swoim obserwacjom i rozmowie z uczestnikiem treningu może wprowadzać korekty do pierwotnego planu terapii, aby jeszcze lepiej dopasować terapię do Klienta.

Każdy cykl słuchania zakończony jest diagnozą uwagi słuchowej. Dzięki temu terapeuta może w sposób obiektywny określić, jakie są wyniki dotychczasowego treningu. Wywiad z uczestnikiem terapii pozwala także na określenie subiektywnych odczuć co do efektów terapii. Po dokonaniu diagnozy terapeuta przestawia swoje wnioski co do dalszych działań. Jest to dobry moment na zaplanowanie kolejnych cyklów słuchania lub umówienie się na test uwagi słuchowej za jakiś czas.

Aby zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania proszę nacisnąć przycisk poniżej.