Hiperbaria tlenowa HBOT w leczeniu udaru mózgu

Przyczny udaru

Przyczyny udaru są różne, poczynając od zakrzepu lub zatoru w naczyniach krwionośnych mózgu na krwotoku śródmózgowym kończąc. Wszystkie jednak prowadzą do zaburzenia przepływu krwi i w efekcie do niedotlenienia mózgu. Skutkiem mogą być zarówno przejściowe zmiany jak i trwałe uszkodzenia mózgu wynikające z niedotlenienia tkanek. Komórki mózgu są bowiem szczególnie wrażliwe na niedotlenienie, ze względu na wysokie zapotrzebowanie na tlen potrzebny do ich prawidłowego funkcjonowania.

Badania naukowe

Udowodniono, że hiperbaria tlenowa HBOT może poprawić dotlenienie mózgu jak również posiada inne właściwości neuroprotekcyjne poprzez różne fizjologiczne, biochemiczne i metaboliczne mechanizmy. Znaczne podniesienie zawartości tlenu w osoczu krwi umożliwia następujące efekty:

  1. zwiększenie ilości tlenu dostarczanego do tkanek mózgu,
  2. stabilizacja bariery krew-mózg i zmniejszenie obrzęku mózgu,
  3. poprawa mikrocyrkulacji mózgowej i polepszenie metabolizmu mózgowego,
  4. zmniejszenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego poprzez modulację przepływu krwi w mózgu oraz redukcji obrzęku mózgu,
  5. łagodzenie stanów zapalnych w mózgu,
  6. hamowanie postępowania martwicy po udarze.
Konkluzja

Szybka aplikacja hiperbarii tlenowej łagodzi skutki niedotlenienia i powstrzymuje uszkodzenia spowodowane niedokrwieniem.

Należy pamiętać, że im wcześniej osoba po udarze trafi do komory hiperbarycznej, tym wyższa skuteczność w zapobieganiu negatywnym efektom udaru.

Źródło:

Wei-wei Zhai, Liang Sun, Zheng-quan Yu and Gang Chen, M.D., Ph.D. Hyperbaric oxygen therapy in experimental and clinical stroke; 2016