W FONICARE Centrum Wspomagania Słyszenia i Rozwoju naszym celem jest niesienie pomocy naszym Klientom. Prowadzimy m. in. terapię metodą prof. A. Tomatisa, hiperbarię tlenową HBOT, trening umiejętności społecznych TUS, zajęcia logopedyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne i wiele innych. Jesteśmy dumni, że tak wiele osób obdarza nas zaufaniem i powierza nam swoje problemy. Motywuje nas to do dalszej, intensywnej pracy.

Marta Hałaburda, Założycielka Fonicare